Biserica Ordodoxa

BISERICA ORTODOXA – Sintii Arhangheli

  

În timpul pastoraţiei preotului Dumitru Glodeanu (1932-38) s-a hotărît să se construiască o nouă biserică. Declanşarea celui de al doilea război mondial şi transformările politice successive lui, au amânat sine die buna intenţie a credincioşilor. Cu ajutorul Arhiepiscopiei, vechea biserică a fost reparată CAPITAL în anii 1965-68 de Nicolae Cubleşan din Recea Cristur, zugrăvită de Ilieş Daniel şi Pop Vasile, iar vechiul iconostas înlocuit şi împodobit cu icoane în stil bizantin pictate de prof. Victor Constantinescu din Cluj. A fost sfinţită în în 8 septembrie 1968 de Arhiep. Teofil Herineanu. În 1969-1970 a fost electrificată, în 1976 vopsit acoperişul, zugrăvit exteriorul şi facute scări de acces la biserică. A fost sfinţită de Ep. Vicar Dr. Irineu Pop Bistriţeanu. A fost reînoită în 1997.

Icoane: două  pe sticlă: Învierea, Iisus Christos -1900.

Clopote: două; unul  din 1900

Cărţi: Evanghelie, Blaj, 1776 ( însemnare din 22 aprilie 1876; o reţetă contra unei  boli a ochiului, albeaţa); Minologhion, Blaj, 1781 (însemnare cu chirilice din 20 martie 1801 : cartea aparţine  bisericii din Dîrja); Triodion, Blaj, 1800 (însemnare din 1808: Marton Mărie a cumpărat cartea p[entru biserică); Apostol, Blaj, 1802 (însemnare recentă Ioan’89); Penticostarion, Blaj, 1808 (însemnare din 1 iulie 1898: Ioan Haţieganu despre furtuna din 10 iunie 1898  când a fost trăznit Ioan Marian). Un exemplar din prima carte românească apărută prin strădania şi cu sprijinul lui Şerban Canntacuzino Cheia înţelesului,  Bucureşti 1678  a ajuns la Dîrja în sec XVIII.  Exemplarul a circulat la Sadu, Agîrbiciu şi Sălcud. Între tipăriturile bisericii, consemnate la modul general în inventarul din decembrie 1932, este consemnabtă  şi Biblia ce mare (posibil ediţia de la Blaj din 1795).

Sfeşnice de lemn: unu din 1855 şi 2 din 1892

Cruci de lemn: una din 1896; două din 1898

 

CASA PAROHIALA

Exista în 1733,  de lemn în  1823, renovată în 1886; de zid cu 4 camere edificată în 1935Actuala casă parohială, clădire din piatră cu acoperiş de   ţiglă, a fost construită în 1937; electrificată în 1969-1970.

Advertisement

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s